Best på service

Hver måned kårer vi butikken som har vært best på service, og vi ønsker å høre din stemme.

Alle som legger igjen navn og telefonnummer er med i trekningen av gavekort på 300kr. Vi trekker 3 heldige vinnere. Gavekortet må hentes på sentret. Du kan også velge og være anonym, men er da ikke med i trekningen av gavekort.

Stem på den butikken du synes har vært best på service denne måneden på Triaden. Gå til Google Forms for å avgi din stemme.

Du kan stemme her

Tusen takk for at du stemmer!